2 års fødselsdag i partnerskabet!

"En af styrkerne i vores vores partnerskab er, at de firmaer, som samarbejder i fsb HJEM, virkelig har vilje, til at lykkes med det. Vi vil samarbejdet, og vi løse udfordringerne sammen. Det er en backbone i, at det her fungerer" fortæller Lone Zeeberg Nielsen, bygherreansvarlig i fsb HJEM

Det strategiske partnerskab er ikke bare en ny samarbejdsform. Det er en kulturrejse og en efteruddannelse, som skaber ny indsigt og værdi for alle parter.

Men hvor er partnerskabet nået hen, to år efter kontrakten blev underskrevet? Det kan du se i filmen her, hvor partnerne reflekterer over styrker og læring fra de første to år.

///

fsb HJEM er et strategisk partnerskab, som på tværs af traditionelle faggrænser og på tværs af projekter, skaber læring til gavn for både fsb’s beboere og branchen. fsb HJEM er baseret en fælles forståelse for det almene boligmarkeds vilkår og udfordringer. Partnerskabet består af fsb, NCC, COWI, RUBOW arkitekter og Smith Innovation.