Digital afstemning sikrer beboerne i fsb Ågården ny helhedsplan

Beboerne i fsb Ågården på Nørrebro i København har, som den første afdeling i fsb, stemt en omfattende helhedsplan igennem digitalt. Helhedsplanen skal fremtidssikre afdelingens boliger, så de er sunde og gode at bo i, de næste mange år.

”Det er helt afgørende, for samarbejdet i den kommende renoveringsproces, at vi får så mange beboere engageret som muligt, når vi stemmer nye helhedsplanen igennem” fortæller Jan Horskær, projektleder hos fsb.

Gennem efteråret har fsb HJEM, som er fsb’s strategiske byggepartner, afdækket fsb Ågårdens renoveringsbehov og skitseret på løsningsmuligheder for afdelingens 326 boliger. Det samlede projekt kommer til at omfatte nye køkkener og badeværelser. Ejendommen får også et arkitektonisk løft, når vinduer, altaner og karakteristiske karnapper fra 1985, fremtidssikres og samtidig opgraderes med et nyt og mere tidssvarende udtryk. Derudover omdannes udvalgte stuelejligheder til nye tilgængelighedsboliger og udearealerne forskønnes.

”fsb HJEM’s projektleder har, sammen med fsb, samlet en kompleks byggesag og formidlet den på en overskuelig måde. Det har været tydeligt for beboerne, hvilke muligheder og konsekvenser der er i den kommende helhedsplan. Jeg er sikker på at det har haft stor betydning for, at vi oplevede en rigtig flot stemmeprocent, da helhedsplanen blev stemt igennem” fortsætter Jan Horskær.

Normalt afholdes afstemninger ved fysisk fremmøde på afdelingsmødet, men afdelingens beboere har valgt at udnytte potentialerne i de nye digitale muligheder.

”Op til afstemningen har alle beboerne i Ågården modtaget en informationsfolder om den kommende helhedsplan med posten. Derefter har vi afholdt seks mindre informationsmøder, hvor beboerne har haft mulighed for at spørge ind til helhedsplanen” fortæller projektleder Nanna Brandstrup fra fsb HJEM

”Det er afgørende for en god proces, at vi stadig mødes og diskuterer projektet sammen med beboerne. Der skal være rum til alle de bekymringer og spørgsmål der følger med et stort renoveringsprojekt – også selvom selve afstemningen er blevet digital” fortsætter hun.

Ågårdens beboerne havde mulighed for at stemme digitalt eller ved brevstemme. 119 beboere benyttede muligheden for at stemme digitalt mens 10 brevstemte. Det svarer til en stemmeprocent på ca. 40%, hvilket samlet set ligger cirka 30% over den forventede stemmeprocent.

”I fsb Ågården kan vi se, at de nye digitale muligheder i den grad kan være med til at sikre demokratiet i afdelingerne – også i tider som nu, hvor Covid 19 kan afholde flere beboere fra at have lyst til at deltage i fysiske møder” afslutter Jan Horskær, projektleder hos fsb.

Med den godkendte helhedsplan i hånden, er fsb HJEM nu gået i gang med at projektere helhedsplanen. Arbejdet i afdelingen forventes at gå i gang i efteråret 2022.

///

fsb HJEM er et strategisk partnerskab, som på tværs af traditionelle faggrænser og på tværs af projekter, skaber læring til gavn for både fsb’s beboere og branchen. fsb HJEM er baseret en fælles forståelse for det almene boligmarkeds vilkår og udfordringer. Partnerskabet består af fsb, NCC, COWI, RUBOW arkitekter og Smith Innovation.