fsb HJEM er godt for beboerne

Tilfredse beboere og bedre kommunikation. Det forventer de beboervalgte af fsb HJEM, som skal være fsb´s faste byggepartner i en årrække.

"For os er det vigtigt, at fsb HJEM har en særlig vinkel på beboerinddragelse. Det er blandt andet derfor, at de er valgt til at være vores faste byggeteam de næste fire år."

Det siger Lars Vestergaard Christiansen, som er formand for fsb´s udvalg for byggeri og renovering. Udvalget har netop mødt og fået præsenteret visionerne for samarbejdet med fsb HJEM, som kommer fra NCC, COWI og RUBOW arkitekter.

For udvalget er det vigtigste fokus i en byggesag beboerne. De skal føle sig så lidt generet som muligt. Og så godt informeret som muligt. De skal vide, hvad der sker og hvornår.

Til mindst gene for beboerne
fsb har lige nu mange renoveringssager og helhedsplaner i gang, som berører fsb´s beboere. Det vil sige, at de oplever byggeriet helt tæt på. Med det støj og det støv, som en renovering giver. Det kan ikke undgås. Men udvalget lægger vægt på, at det nye partnerskab skal gøre, hvad det kan for at minimere generne for beboerne.

De tre firmaer er blandet andet valgt, fordi de har solid erfaring med at bygge for almene boligselskaber.

Den viden og erfaring skal give en bedre proces fra start til slut, når der renoveres. Og altså også, når udvalget og fsb HJEM skal samarbejde om de første syv renoveringssager, som bliver sat i gang i efteråret 2019.

fsb HJEM er et team af fagfolk fra NCC, COWI og Rubow arkitekter, der arbejder fast sammen om fsb´s renoveringer og helhedsplaner. Målet er, at partnerskabet skaber endnu bedre kvalitet i opgaveløsningen, en mere effektiv proces og mere nøjagtige budgetter og tidsplaner. Teamet har base hos fsb på Rådhuspladsen i København.

Af kommunikationskonsulent Karen Lynggaard, fsb. Artiklen er tidligere bragt her.

///

fsb HJEM er et strategisk partnerskab, som på tværs af traditionelle faggrænser og på tværs af projekter, skaber læring til gavn for både fsb’s beboere og branchen. fsb HJEM er baseret en fælles forståelse for det almene boligmarkeds vilkår og udfordringer. Partnerskabet består af fsb, NCC, COWI, RUBOW arkitekter og Smith Innovation.