fsb vælger strategisk partner

fsb har valgt HJEM, der består af NCC, COWI og RUBOW arkitekter, som strategisk partner.

Aftalen om strategisk partnerskab har en værdi af tre milliarder kroner og gælder de næste fire år med mulighed for to års forlængelse. Der er primært tale om renoveringer, helhedsplaner og også nybyggeri kan komme på tale.

Aftalen er et resultat af fsb’s ønske om at arbejde med et fast team af ingeniør, arkitekt og entreprenør over en årrække. Udbuddet er gennemført som et udbud med forhandling, hvor fsb har forhandlet med tre tilbudsgivere. Rammeaftalen er tildelt den tilbudsgiver, som har givet det økonomisk mest fordelagtige tilbud.

Med et team af fagfolk, der arbejder fast sammen, forventer fsb endnu bedre kvalitet i opgaveløsningen, en mere effektiv proces og mere nøjagtige budgetter og tidsplaner. En anden fordel ved et strategisk partnerskab er den viden bl.a. om fsb’s kvalitetskrav og beboerfokus, som et fast team af samarbejdspartnere vil få. Den viden kan de bygge videre på fra projekt til projekt.

"Hjem har udvist en virkelig god forståelse for, hvad det vil sige at arbejde med almene boliger", siger fsb’s bygge- og udviklingschef Lone Zeeberg Nielsen.

Det faste team får base hos fsb på Rådhuspladsen i København.

Der løber nu en stand still-periode på 10 dage. fsb forventer herefter at kunne underskrive rammeaftalen den 19. marts.

///

fsb HJEM er et strategisk partnerskab, som på tværs af traditionelle faggrænser og på tværs af projekter, skaber læring til gavn for både fsb’s beboere og branchen. fsb HJEM er baseret en fælles forståelse for det almene boligmarkeds vilkår og udfordringer. Partnerskabet består af fsb, NCC, COWI, RUBOW arkitekter og Smith Innovation.