Hvordan starter man et strategisk partnerskab?

De sidste to dage har teamet omkring fsb HJEM været samlet for at lære hinanden at kende og opstarte partnerskabet sammen.

Hvem er vi? Hvilke potentialer skal vi stå på? Hvilke drømme har vi? Hvem er vores helte? Og hvordan sikrer vi at vi får tænkt på tværs og udnyttet alle potentialerne?

Det er bare nogle af de emner vi har undersøgt sammen ifm. opstartsseminaret. Energien er høj og vi glæder os til at invitere til indflytterfest i vores nye lokaler hos fsb på Rådhuspladsen inden sommerferien.

Det strategiske partnerskab består af NCC, COWI, RUBOW arkitekter A/S, Smith Innovation og fsb – mere end en bolig. Partnerskabet løber over de næste 4-6 år og styrker sammenhængen på tværs af traditionelle faggrænser med en organisation, der skaber læring på tværs af projekter til gavn for fsb’s beboere.

///

fsb HJEM er et strategisk partnerskab, som på tværs af traditionelle faggrænser og på tværs af projekter, skaber læring til gavn for både fsb’s beboere og branchen. fsb HJEM er baseret en fælles forståelse for det almene boligmarkeds vilkår og udfordringer. Partnerskabet består af fsb, NCC, COWI, RUBOW arkitekter og Smith Innovation.