Signe Løndahl Hertel i finalen til årets talentpris

Hos fsb HJEM er vi begavet med en forandringsparat og samarbejdsorienteret gruppe tværfaglige kollegaer, der i fællesskab løfter de enkelte projekter.

Som billede på den indsats og de egenskaber, det kræver at være forandringsagent i det tværfaglige strategiske samarbejde, indstillede vi for nogle uger siden Signe Løndahl Hertel til årets talentpris.

I motivationen stod blandt andet:

"Signe Løndahl Hertel er, som arkitekt i det strategiske partnerskab fsb HJEM, medarbejder, kollega og forandringsagent i det tværfaglige strategiske samarbejde. Signe byder ind med stor faglighed, oprigtig nysgerrighed og engagement i fællesskabet og i de nye kollegiale relationer.

Vi er nødt til at forandre den måde vi tænker og handler på, for at kunne sikre et fremtidigt bæredygtigt samfund. Derfor er det vigtigt at hylde de forandringsagenter, der sikrer at viden kan flyde mellem mennesker og fagligheder. Det er sådan vi bliver i stand til at træde ud på vippende grund og undersøge nye muligheder – sammen!

Signe har formået at etablere sig som kulturbærer i det strategiske partnerskab, til trods for hendes unge alder og anciennitet. Signe tager ansvar for at projektet løses rundt om bordet og at alle – ingeniører, entreprenører, arkitekter og bygherre er med om bord.

Signe er således en rigtig fin ambassadør for den strategiske samarbejdsmodel. Hendes entusiasme og tro på modellen smitter, også når vi andre syntes det er lidt svært. Hun husker os på, hvad det er for en opgave (at arbejde strategisk sammen), som vi er i gang med at løfte, og at vi nok skal lykkes, hvis vi alle har øjnene på målet og bolden.

Så lad os hylde hverdagens helte og summen af alle de små forandringer, ved at udpege Signe som årets talent."

Ved Building Awards 2020 hyldes de virksomheder og personer fra alle branchens faggrupper, der arbejder for et bæredygtigt byggeri. De nominerede til årets talentpris er:

Lisa Sørensen, Teamleder og projektchef hos Bygningsstyrelsen
Signe Løndahl Hertel, Arkitekt hos RUBOW arkitekter / fsb HJEM
Mikkel Victor Larsen – Tømrer hos MT Højgaard

Vinderen bliver kåret den 22. oktober 2020.

 

///

fsb HJEM er et strategisk partnerskab, som på tværs af traditionelle faggrænser og på tværs af projekter, skaber læring til gavn for både fsb’s beboere og branchen. fsb HJEM er baseret en fælles forståelse for det almene boligmarkeds vilkår og udfordringer. Partnerskabet består af fsb, NCC, COWI, RUBOW arkitekter og Smith Innovation.