Vores partnerskab

fsb HJEM er et strategisk partnerskab, som på tværs af traditionelle faggrænser og på tværs af projekter, skaber læring til gavn for både fsb’s beboere og branchen. fsb HJEM er baseret på en fælles forståelse for det almene boligmarkeds vilkår og udfordringer. Partnerskabet består af fsb, NCC, COWI, RUBOW arkitekter og Smith Innovation.

Vi er fsb HJEM

fsb er Københavns største almene boligorganisation. Boligorganisationen ejer og administrerer cirka 15.000 familie-, ungdoms- og ældreboliger i hovedstaden. Hver femte almene bolig i København er en fsb-bolig. fsb’s kerneydelse er at bygge og udleje gode, sunde boliger, som er til at betale. fsb, der blev grundlagt i 1933, er en non-profit organisation, der bygger på beboerdemokrati. 

Læs mere om fsb

COWI er en førende international rådgivningsvirksomhed inden for ingeniørkunst, miljø og samfundsøkonomi. Vi har kontorer over hele verden og har altid gang i mere end 14.000 projekter. Vi har over 85 års erfaring i rådgivningsbranchen, og vores 7.300 medarbejdere er dedikerede til at skabe en mere sammenhængende og bæredygtig verden sammen med vores kunder.

Læs mere om COWI

Vores vision er at forny vores branche og levere de bedste bæredygtige løsninger. NCC er en af de førende virksomheder i Norden inden for byggeri, infrastruktur og ejendomsudvikling med en omsætning på rundt regnet 41 mia. kr. og 15.500 medarbejdere i 2019. NCC-aktien er noteret på NASDAQ Stockholm.

Læs mere om NCC

Smith innovation er en nichevirksomhed specialiseret i innovationsledelse i byggeriet. Smith blev stiftet i 2009 og vores vision er at være byggeriets eksterne udviklingsafdeling, der har fokus på at hjælpe virksomheder, organisationer og projekter, der ønsker at udvikle og realisere nye løsninger i byggeriet.

Læs mere om Smith Innovation

Vores vision er at understøtte en bæredygtig samfundsudvikling gennem kvalitetsfulde og funktionelle løsninger i en nordisk velfærdsarkitektur. Vi er en førende dansk arkitektvirksomhed med mere end 40 års erfaring og over 90 medarbejdere på kontorer i både København og Aarhus.

Læs mere om RUBOW arkitekter

Det styrbare

Er måden vi organiserer os påI det strategiske partnerskabsamles alle projektets parter helt fra start. Målet er budgetsikkerhed så løsninger og kvalitet kvalificeres og fastholdes igennem alle faserVi understøtter samarbejdet med åben økonomi, tidlig risikohåndtering og fokus på af fastholde en tillidsbaseret samarbejdskultur med fokus på at løse konflikter på lavest mulige niveau.

Det mærkbare

Er måden vi inddrager og skaber ejerskab til forandringer blandt beboerne og driftspersonalet. Vi bruger partnerskabet til at udvikle nye løsninger og processer der understøtter det gode samarbejde.

Det brugbare

Er måden vi sikrer arkitektonisk kvalitet. Vi bruger partnerskabet til at sikre et helhedsorienteret blik på byggeriets kvalitet. Vi har eksempelvis fokus på arealoptimering, funktionalitet, adfærdsdesign, tryghed, tilgængelighed og kulturarvVi gør det for at sikre æstetiske, sanselige og sunde boliger og udearealer.

Det holdbare

Er måden vi sikrer teknisk kvalitet. Ved at arbejde tæt sammen kan vi sikre at adfærd, processer, økonomi og tekniske løsninger spiller godt sammen. Vi har fokus på komfort, indeklima, driftssikkerhed og bæredygtighed. Når vi afleverer tekniske løsninger, skal de virke både for driften og for beboerne.

Det bygbare

Er måden vi bygger på. Vi prioriterer velafprøvede, robuste og driftsøkonomiske løsninger og materialer af høj kvalitet. Vi kan i partnerskabet bedre sikre at leverancerbyggelogistik og sikkerhed er tænkt ind allerede i projekteringen.  Det giver øget robusthed i tidsplaner sikrer at deadlines overholdes og byggeriet afleveres mangelfrit til beboere og drift.

Det målbare

Er måden vi lærer på. Ved at dele viden, fokusere på udvikling og løbende evaluere, kan vi udnytte partnerskabets potentialer for gentagelseseffekter og skalerbarhed til porteføljen og til branchen som helhed.

Indsatsområder

Partnerskabets kontaktpersoner

Erik Vibe Pedersen

Entrepriseansvarlig

Britt Nemmøe

Arkitekturansvarlig

Morten Dam Hansen

Ingeniøransvarlig

Lone Zeeberg Nielsen

Bygherreansvarlig

Simone Kongsbak

Partnerskabsudvikler

Louise Kanne

Kommunikations- og
presseansvarlig

fsb HJEM ændrer byggebranchens måde at gennemføre almene byggeprojekter på sammen med beboere, alle fagligheder og myndigheder.

fsb HJEM skaber ny best practice for renovering i den almene boligsektor.

fsb HJEM leverer bedre og billigere boliger, og bedre byggeoplevelser for beboerne samt en markant forbedring på hver byggesag.