Strategisk partnerskab HJEM har underskrevet stor rammeaftale med fsb


Boligselskabet fsb har valgt at indgå aftale med et partnerskab bestående af NCC, RUBOW arkitekter, NCC Engineering, COWI, og Smith Innovation, og med BM Byggeindustri som leverandør. Den fireårige rammeaftale med en samlet værdi af 2,4 mia. kroner blev underskrevet tirsdag eftermiddag.

Partnerskabet skal renovere boliger for boligselskabet fsb, Foreningen Socialt Boligbyggeri, der er Københavns største almene boligorganisation og ejer cirka 13.000 familie, ungdoms- og ældreboliger i hovedstaden.

Bag partnerskabet HJEM står et tæt sammenspillet hold bestående af fire kompetente og erfarne partnere. Én arkitekt, én ingeniør, én entreprenør og én partnerskabsfacilitator. Hver byder de ind med deres stærkeste side i et partnerskab med en klar rollefordeling. Med aftalen får fsb dermed et hold, der er helt ideelt i forhold til at løse de opgaver, som det almene boligmarked står overfor.

NCC er totalentreprenør og glæder sig særligt over, at man i et flerårigt strategisk partnerskab som dette kan komme tidligere ind i projekterne, og at man skal arbejde sammen i en årrække.

”I HJEM partnerskabet har vi fundet sammen med nogle virkelig kompetente partnere i et fællesskab, hvor vi supplerer hinanden godt, og vi glæder os til at komme i gang arbejdet, siger Dennis Nielsen, direktør i NCC Renovering.

”Det er vores ambition med partnerskabet at yde et betydeligt bidrag til at skabe bedre almene boliger i fremtiden. Vi tror på, at denne form for langsigtet samarbejde vil øge produktiviteten og skabe merværdi for de enkelte projekter,” siger Dennis Nielsen. ”Alle partnervirksomheder bliver samlet hos fsb, og vi glæder os meget til at skabe noget nyt sammen.”

Pressemeddelelser

Digital afstemning sikrer beboerne i fsb Ågården ny helhedsplan

25 januar, 2021
Beboerne i fsb Ågården på Nørrebro i København, har som den første afdeling i fsb, stemt en omfattende helhedsplan igennem digitalt.

fsb HJEM skal bygge 80 nye plejeboliger på Amager

9 juli, 2020
fsb HJEM bag kommende plejehjem på hjørnet af Strandlodsvej og Lergravsvej på Amager.

fsb HJEM sætter første byggeplads i gang

4 maj, 2020
Med renoveringen af fsb Haunstrupgårds 351 boliger på Østerbro, skydes partnerskabets byggearbejde nu i gang.

Nyt beboerhus til fsb Blågården

23 januar, 2020
I sidste uge mødtes beboerne i fsb Blågården til en workshop om fremtidens beboerhus.